Disclaimer Generator

De meeste Nederlandse websites hebben geen eigen voorwaarden of een disclaimer op hun website staan. Dat is niet bepaalt slim, want zonder eigen voorwaarden heeft u juridisch geen poot om op te staan. Wij snappen dat het opstellen van uw eigen voorwaarden lastig kan zijn, omdat u hier geen ervaring mee heeft. Daarom stellen wij de gratis disclaimer generator beschikbaar, waarmee u uw eigen gepersonaliseerde voorwaarden zonder problemen of kosten kunt downloaden.

Legale bookmakers Nederland - geluidsoverlast buren meten - EPDM Wit

Het werkt als volgt: u vult de opgevraagde informatie (bedrijfsnaam + bedrijfswebsite) in bij stap 1. Als u dit correct gedaan heeft, kunt u bij stap 2 uw eigen voorwaarden downloaden en uitprinten. Door deze disclaimer op uw website te plaatsen, maakt u afspraken met uw bezoekers en klanten waar u altijd op terug kunt vallen. Dat is prettig, want zo neemt het consumentenvertrouwen toe en komt u juridisch niet snel in de problemen.

Bent u ook op zoek naar algemene voorwaarden, kijk dan eens op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Aan de correctheid van het gegeneerde document op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik is dan ook op eigen risico.

Disclaimer voor {{generator.field_website}}

Op deze pagina vindt u de disclaimer van {{generator.field_website}}, zoals deze beschikbaar is gesteld door {{generator.field_company}}. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van {{generator.field_company}} is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij {{generator.field_company}}.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met {{generator.field_company}} te mogen claimen of te veronderstellen.

{{generator.field_company}} streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. {{generator.field_company}} aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van {{generator.field_website}} op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl